Kapcsolat:+36 20 280 3566info@pothklinker.hu

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Póth és Fiai Kft, Póth Klinker burkolati szakkereskedés

Megrendelés
A Póth Klinker burkolati szakkereskedésben természetes égetett agyagtermékek és a beépítésükhöz szükséges természetes ásványi anyagokból készülő segédanyagok vásárolhatók meg. Ezen termékek színárnyalata és felületi struktúrája az ásványi alapanyagok miatt gyártásról gyártásra eltérő lehet.  A Póth Klinker bemutatóteremben és a www.poth.hu honlapon látható termékmintatáblák, illetve termékfotók átlagmintákat ábrázolnak. Az aktuális szállítmánynak a mintákkal való teljes megegyezése nem garantálható. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy természetes anyagot kíván vásárolni, amelynél az átlagmintától való kisebb színárnyalatbeli, vagy felületi struktúrát illető eltérés nem minőségi hiba, így nem ad alapot reklamációra. Kizárólag termékfotók alapján (valódi termékmintadarab vagy mintatábla megtekintése nélkül) leadott megrendelések esetén a színárnyalatot érintő igény nem érvényesíthető.

Foglalás
Lehetőséget biztosítunk termék foglalások leadására. A foglalás nem minősül megrendelésnek, egyik fél részéről sem számít kötelemnek. A termékekre leadott foglalásokat legfeljebb két hétig tartjuk érvényben. Amennyiben a lefoglalt termékre más vevő is igényt tart a kéthetes időtartamon belül, akkor a foglalást tevőt értesítjük arról, hogy a foglalását változtassa át megrendeléssé, vagy a foglalását mondja le. Két hét elteltével a foglalások automatikusan törlődnek.

Megrendelés leadása
Megrendelést, megrendelés módosítást és szállítással kapcsolatos igényeket kizárólag írásos formában (e-mail) fogadunk el. Szóbeli megrendeléseket és változtatási kéréseket nem veszünk figyelembe.

Megrendelés visszaigazolása
A vevői megrendelések visszaigazolása kizárólag írásos formában történik, mely tartalmazza a termék típusát, a megrendelési mennyiséget, az árat, az össztömeget és a szállítási határidőt. Megrendelő kötelessége a visszaigazolás ellenőrzése és az esetleges hibák jelzése.
A szállítási határidőt a mindenkori legjobb ismereteink alapján adjuk meg, azonban ez informatív, nem pedig kötelmet létrehozó közlés. Az általunk nem befolyásolható külső körülmények előre nem látható megváltozásából eredően (gyártási probléma, gyártói készletváltozás, fuvarozási akadályok, időjárási akadályok) előfordulhat késedelem. Ezen késedelmekről kötelesek vagyunk a Megrendelőt az akadályok észlelésekor azonnal értesíteni.

Megrendelés módosítása
A megrendelés módosítása a saját és a gyártói készletek, továbbá a szállítások előkészítésének és ütemezésének függvényében lehetséges. Ha a rendelési mennyiség megnövekszik, de készlethiány vagy szállítási kapacitáshiány miatt a többlet csak más feltételekkel szállítható, akkor az eredeti megrendelés feltételei helyett a pótlólagos rendelésre új feltételek vonatkoznak. A megrendelési mennyiség csökkentése esetén változhatnak a megrendelés feltételei (ár, határidő). Egyedi gyártási megrendelés esetén a megrendelt mennyiség teljes egészében átveendő és kifizetendő.

Megrendelési előleg
A megrendelés visszaigazoláshoz előlegbekérőt csatolunk. Az előleg összege általában a megrendelés összegének 50%-a, kivéve a Megrendelő egyedi kérésére gyártott projekttermékeket, amelyeknél a teljes összeg előre történő kifizetése szükséges. Az előleg készpénzben és átutalással is kiegyenlíthető. A beérkezett összegről előlegszámlát állítunk ki. A megrendelés teljesítését az előleg összegének beérkezésekor kezdjük meg. Az előleg kiegyenlítésének késedelme esetén a szállítási határidő változhat. Jelentős fizetési késedelem esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék egyáltalán nem, vagy nem azonos áron és azonos feltételekkel lesz elérhető. Ebben az esetben semmiféle megrendelői igényt nem tudunk figyelembe venni, az eredeti megállapodás újra tárgyalandó. Amennyiben a megrendelést valamilyen okból nem tudjuk teljesíteni, a megrendelési előleget visszautaljuk.

Anyagtárolás
A megrendelt terméket a Megrendelővel a megrendelés leadásakor egyeztetett ideig díjmentesen tároljuk szigetszentmiklósi telephelyünkön. Az egyeztetett ingyenes tárolási időszak leteltével a túltartásért díjat számítunk fel. A túltartás miatt a csomagolásban esetlegesen keletkező esztétikai kárért (átnedvesedő dobozok) felelősséget nem vállalunk.

Számlázás
Az anyagok elszállítása előtt a teljes vásárlási összeg – számla ellenében – kiegyenlítendő. A végszámla összegéből az esetleges előlegszámla összege levonásra kerül. A számla kiegyenlíthető készpénzzel, kártyás fizetéssel, illetve átutalással is. Átutalásos számla esetén az összegnek be kell érkeznie az elszállítás időpontja előtt. Megrendelő a telephelyünkre beérkezett anyagokat a számla kiegyenlítése előtt megtekintheti, vagy kérheti tárolási nyilatkozat kiállítását is. A megrendelt anyagok a teljes vételár kiegyenlítéséig a Póth és Fiai Kft. tulajdonát képezik.
Számlázott anyagmennyiség: A négyzetméterben árazott termékeknél az anyagnormát és az anyagárat a teljes durvakerámia ipar  (mindegyik gyártó és kereskedő) úgy értelmezi, hogy abban benne foglaltatik az ajánlott, 8-10-12 mm fugaszélesség is! Az anyagokat minden esetben a gyári anyagnormák szerint számlázzuk. Amennyiben az ajánlottól eltérő fugamérettel kerül kivitelezésre a burkolat, akkor több, vagy kevesebb anyagra van szükség.

Anyagkiadás
Megrendelői kérés esetén – a gyorsabb kiszolgálás érdekében - a megadott időpontra raklapokra csomagolva (komissiózva) előkészítjük a termékeket rakodásra. Amennyiben a szállítás időpontjáról előzetes értesítést nem kapunk, akkor a rakodást érkezési sorrendben végezzük. A szállítójármű esetleges állásidejének költségét a Megrendelő fedezi.
A megrendelő fuvareszközére való rakodást a sofőr irányítja. A szállítólevélen szerepel az összsúly, mely alapján a sofőr dönti el a rakodás mikéntjét. A teherautó túlterheléséért felelősséggel nem tartozunk. A sofőr kötelessége a felrakodott áru biztonságos rögzítése. A termékeket a sofőr hibátlan, sérülésmentes állapotban veszi át. A szállítás és a lerakodás közben történő árusérülésért kizárólag a szállító felel.
EKAER köteles fuvarok esetén csak érvényes EKAER számmal rendelkező járműre kezdjük meg a rakodást.

Házhoz szállítás
Amennyiben a Megrendelő házhoz szállítást is kér, akkor a fuvarszervezést elvégezzük. A Megrendelő kötelessége megjelenni az egyeztetett időpontban és helyszínen a termék átvételére. Megrendelő az áru mennyiségét és minőségét ellenőrzi, az ezekkel kapcsolatos esetleges kifogásait köteles azonnal megtenni.
A lerakodás a helyszíni körülmények és a szállító jármű Megrendelővel egyeztetett lehetőségeinek függvényében, kizárólag gépi erővel (önrakodós teherautó daruja, emelő hátfal) történik. A lerakodás a platóról a talajra történő, egy fogásban való lerakodást jelenti. A helyszínen belüli átrakodást és anyagmozgatást, vagy kézi lerakodást a szállítási szolgáltatás nem tartalmaz. Amennyiben a lerakodás a Megrendelő hibájából meghiúsul, akkor a fuvarköltségen túl a telephelyünkre való visszaszállítás díját is kiszámlázzuk.

Áru visszavétel
Megrendelésre érkezett nem kifogásolható termékeket, sem a teljes tételt, sem megmaradt mennyiséget nem áll módunkban visszavenni. Egyes nagyobb tételben raktáron tartott, jelentős tételben fogyó kerámia típusoknál egyedi elbírálás alapján – a visszavétel költségének levonásával, az áru értékének levásárlása mellett – a hibátlan csomagolású, hibátlan állapotú, tiszta anyag visszavételére lehetőség van. Burkolási segédanyagokat (ragasztó, fugázó) nem veszünk vissza. Mivel az értékesítésünk nem webáruházon keresztül történik, ezért nem vonatkozik a termékekre a 14 napos elállási lehetőség.

Mennyiséggel, sérüléssel kapcsolatos reklamáció
Megrendelő az áru átvételekor annak mennyiségét és épségét ellenőrzi. Amennyiben mennyiségi eltérést vagy törött, sérült elemeket észlel, akkor ezt a szállítólevélen, a fuvarlevélen vagy egyéb írásos formában jelzi, továbbá fényképekkel dokumentálja, és értesít bennünket 24 órán belül. Az adatok alapján a korrekciót (csere, részleges csere) a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük. A fenti határidőn túl bejelentett, vagy dokumentálatlan, vagy a munkaterületen belül már mozgatott anyagra vonatkozó mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
A forgalmazott durvakerámia termékeknél a rusztikusság és a geometriai imperfekciók miatt a raklapokon belül óhatatlanul előfordul törés. Ez a törési hányad sosem haladja meg a 3%-ot, a törött elemek pedig felhasználhatók a beépítésnél szükséges vágott darabok készítéséhez. Ilyen alacsony töréshányadnál a részleges csere nem igényelhető.

Minőséget illető reklamáció:
A forgalmazott termékek minőségének megítélésekor a rájuk vonatkozó MSZ-EN szabványok a mérvadók. Ezek a szabványok rögzítik a geometriai mérettűréseket és további jellemzőket, illetve a mintavétel és az elbírálás módját. Minőséget illető reklamáció esetén a terméket a szabványos eljárások szerint közösen megvizsgáljuk és értékeljük. Amennyiben a termék minősége nem első osztályú, gondoskodunk a cseréről (amennyiben az lehetséges), vagy egyeztetjük az értékcsökkenés mértékét.

Esztétikai megjelenést illető reklamáció
Megrendelő tudomásul veszi, hogy natúr durvakerámia terméket vásárol. Az elemek (lap, tégla) mindegyike egyedi, két egyforma nem létezik. A termékek színtarkaságának és felületi struktúrájának változékonysága a termék elválaszthatatlan sajátossága, nem pedig hiba. Az esztétikai „hiba” nehezen értelmezhető és számszerűsíthető, ezért az elbírálásához mindenképpen a gyártó bevonása szükséges.
A tarka, színátmenetes anyagok csak nagyobb felületen mutatnak egységes képet, néhány lap alapján a színük nem ítélhető meg. A natúr kerámia termékek nedvesen sötétebb színárnyalatúak, mint szárazon. A színárnyalat megítélése csak száraz burkolólapok szemrevételezése alapján történhet. A kézi vetésű anyagoknál a felületen egy úgynevezett „formaleválasztó homok” található. Ennek egy része beleég a téglába, a másik része a beépítés során lepereg. A felesleges homok lehullása nem hiba, a tégla ezután nyeri el végleges kinézetét.  A kézi formázású téglák durván rusztikus felületűek. A felületi hornyok, az éleken látható mélyedések, hiányok az anyag sajátosságai, nem hibák.
Osztályos, értékcsökkentett termékekre reklamációt nem fogadunk el. Vásárlás előtt a Megrendelőnek lehetősége van a tételt megvizsgálni, így tisztában van a termék hibájával.
Amennyiben már a beépítés előtt látható, nyilvánvaló a termék hibája, de azt ennek ellenére beépítik, akkor a reklamációt nem fogadjuk el sem mi, sem a gyártóművek.

Beépítés
Az anyagokhoz kérés esetén beépítési útmutatót mellékelünk. Amennyiben a kivitelezés során a beépítési útmutató előírásait nem tartják be, és ennek következtében esztétikai és tartóssági hibák keletkeznek, akkor azokért semmiféle felelősséggel nem tartozunk. Kültéri burkolás esetén elengedhetetlen a fugázás. Kifugázatlan burkolatra, vagy fuga nélküli rakás esetén mindenféle garancia megszűnik.

 

A tégla homlokzatburkolatok specialistájaként homlokzati klinkerlapokat, homlokzatburkoló klinkertéglákat, kézi vetésű burkolótéglákat, fagyálló natúr és mázas klinker padlólapokat, valamint klinker térburkoló téglákat kínálunk. 

Várjuk Szigetszentmiklóson lévő központunkban, az ország legnagyobb natúr kerámiaburkolat bemutatótermében. Segítünk az anyagok kiválasztásában és a műszaki részletek kidolgozásában. Sokféle anyag raktárról, azonnal elszállítható.

Falazott téglaburkolatok és ragasztott klinkerlapka homlokzatok szakszerű kivitelezését is vállaljuk, saját profi előkészítő és kivitelező csapattal.